Gucci Beauty 為 Rouge à Lèvres Satin 緞面唇彩推出限量新色,復古外型搭配典雅紅唇!

復古外型+典雅紅唇:Gucci Beauty 為人氣唇彩推出限量版新色,時尚女生不能錯過!

By Amber Ku ·
·