#PFW:Chanel 2020 春夏時裝週,經典格紋、黑白視覺中展現優雅與個性!

#PFW:在天台與 Chanel 浪漫相遇,黑白視覺中展現優雅與個性相揉面貌!

By Amber Ku ·