Alexa Chung 新時裝品牌可能會被女生們賣光?!

It Girl 始祖 Alexa Chung 推出新時裝品牌,相信一推出將被買光了!

By Vinki Li ·