IKEA 2021 產品目錄出爐,這 10+ 就是當中最值得入手的新產品!

給有選擇困難症的你一個建議!

8.9K Pops
By
/

北歐一直都是不少人嚮住的地方,那裡推崇的極簡品味正正是忙碌的都市人所需要的,因此不少人都會把家居以北歐風格來佈置,希望工作後回到家裡能給自己一個真正放鬆的時刻。說到北歐風格的家品,想必很多人第一時間想到的都是來自瑞典 IKEA,那裡的產品保留著瑞典簡潔的設計,同時品質以及價錢也合符大部份人的標準,因此成為大家入手家具、家品,甚至美食的地方。近日 IKEA 終於推出了 2021 全新產品目錄,給大家展示出美好家居的各種可能性,若然你有興趣了解更多的話,可以到 IKEA 的網站瀏覽。云云的新產品中看出,我們精選了 15 款值得入手的推薦,給患有選擇困難症的你一個建議!

STENMÄTARE 短毛地氈 $399.9

ikea new products

GURLI 咕𠱸套 $37.9

ikea new products

NISSAFORS 活動几 $279.9

ikea new products

MALSKÄR / ELDBERGET 旋轉椅 $299.9

ikea new products

HEMLAGAD 平底鑊 $119.9

ikea new products

VINDKAST 吊燈 $299.9

ikea new products

SJÖVALLA 浴巾 $99.9

ikea new products

GUNRID 空氣淨化窗簾 $249.9

ikea new products

ÄNGSLILJA 被套枕袋套裝 $139.9

ikea new products

SKYNKE 購物袋 $9.9

ikea new products

TREBLAD 購物袋 $19.9

ikea new products

BULLIG 貯物盒 $99.9

ikea new products

HINDÅS 鏡 $249.9

ikea new products

NÄVLINGE 吊燈 $199.9

ikea new products

NÄVLINGE Led夾式射燈 $119.9

ikea new products