Selena Gomez 帶著妹妹 Gracie Teefey 以雙胞胎造型現身《Frozen 2》紅毯引來關注!

《Frozen 2》首映會紅毯上 Selena Gomez 和妹妹以雙胞胎造型現身引起討論!

By Amber Ku ·