Apple Card 被用戶指控有「性別歧視」嫌疑,才剛剛推出就要碰壁了嗎?

調查進行中:引起不少熱門話題的 Apple Card 今次為何遭到性別歧視嫌疑的指控?

By Amber Ku ·
·