GU Bra-feel 夏天讓日本女生愛不釋手,替正在尋覓 Bra Top 多一個選擇!

打卡數 1000+:夏天最方便的 Bra Top,原來日本女生早就愛上 GU 的款式!

By Ellen Wang ·