Louis Vuitton 2022 早春度假系列登場,步入 Nicolas Ghesquière 令人著迷的科幻美學。

步入紅色拱門長廊,Louis Vuitton 早春度假系列令人目眩神迷的太空異想!

By Amber Ku ·
·