Mieufa 防曬噴霧的香味竟然極似 Jo Malone 香水?難怪讓日本女生都瘋狂搶購!

香味竟然極似 Jo Malone 香水?這款防曬噴霧讓日本女生都瘋狂搶購!

By Crystal Chan ·
·