Converse x Feng Chen Wang 在上海時裝週推出新款 Chunk 70 帆布鞋!

不能錯過 Converse 聯名款:一雙在上海時裝週引起高度關注的 Chunk 70 帆布鞋!

By Ellen Wang ·