Zara 與 60 位來自著名學府的學生以過季服飾製 Shape The Invisible 系列

Zara 又有新驚喜! 60 位學生齊齊以品牌過季服飾製作「 Shape The Invisible 」系列

By Cloris Ng ·
·