Balenciaga 與 colette 推出毛公仔系列

由「潮」走向「萌」!大家怎麼想到 Balenciaga 會推出如此可愛的毛公仔系列?

By Angel Fong ·