Jisoo、Suzy、Yeri 明星們都在分享 Dior Micro Bag,但... 誰的宣傳最給力?

一個晚上貼文快 1,000 則:明星們分享 Dior Micro Bag,你猜… 誰的宣傳最給力?

By Ellen Wang ·
·