Alexa Chung 等名人承諾發帖不違反消費者權益

Alexa Chung 等 16 位名人被警告,日後可能發一張 IG 照就惹上官非?

By Ashley Pang ·