Ariana Grande 擔當同志運動主要嘉賓被網民指責有損 LGBT 社群

Ariana Grande 擔當英國同志運動主要嘉賓,卻被網民指責有損 LGBTQ 社群!

By Rachel Sy ·
  • small " href="#" data-size="small">Aa
  • Aa
  • Aa