Gucci 推出全新香氛,奢華而復古的瓶身實在太美已經在 IG 瘋狂洗版!

已經在 IG 討論度爆燈:Gucci 推出全新香氛,復古而奢華的瓶身實在太美!

By Amber Ku ·