adidas 為 Falcon 推出質感裸金配色,喜愛奶茶色球鞋女生不能錯過!

奶茶色球鞋再添一雙:adidas 為人氣鞋款 Falcon 推出極美裸金配色!

By Amber Ku ·
·